Yıllık Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Çankaya Futbol Kulübü Derneği Yönetim Kurulumuz kulüp adresimizde toplanarak gündem maddesini görüşerek aşağıdaki kararı almıştır.

Çankaya Futbol Kulübü Derneği 6. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 06/08/2020 Perşembe günü saat 12:00’ de Meyra Otel (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:55 Balgat/Çankaya/ANKARA) aşağıda belirtilen gündem maddeleriyle yapılmasına, yasal çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantının 14/08/2020 Cuma günü aynı yer ve saatte tekrar yapılmasına ve toplantının derneğimiz üyelerine toplantı tarihinden 15 gün önce derneğimize ait internet adresinden duyuru yapılması ve e-posta yolu ile üyelere bildirilmesine; Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM;

1- Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

2- Divanın seçilmesi, tutanakları imzalaması yetkisinin verilmesi, onanması,

3- Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyeler ile AASKF üst delege seçimi,

4- Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve oylanması,

5- Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Çankaya FK