Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Çankaya Futbol Kulübü Derneği Yönetim Kurulumuz kulüp adresimizde toplanarak gündem maddesini görüşerek aşağıdaki kararı almıştır.

Çankaya Futbol Kulübü Derneği 6. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 06/08/2020 Perşembe günü saat 12:00’ de Meyra Otel (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:55 Balgat/Çankaya/ANKARA) aşağıda belirtilen gündem maddeleriyle yapılmasına, yasal çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantının 14/08/2020 Cuma günü aynı yer ve saatte tekrar yapılmasına ve toplantının derneğimiz üyelerine toplantı tarihinden 15 gün önce derneğimize ait internet adresinden duyuru yapılması ve e-posta yolu ile üyelere bildirilmesine; Oy çokluğu ile karar verilmiş ve karar kulubümüze ait sosyal medya hesaplarında duyurulmuştur.

Covid 19 tedbirleri ve İçişleri Bakanlığı genelgelerine istinaden dernek genel kurul toplantıları İçişleri Bakanlığı müsadesine bağlandığı ve her toplantı için ayrı izin gerektiği bilgisi ile sayın Bakanlığın iş yoğunluğu da dikkate alınarak, 14.08.2020 tarihininde yapılması planlanan ve duyurulan toplantı zorunlu olarak 21.08.2020 tarihinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:

21/08/2020 Cuma günü, saat 12:00’ de Meyra Otel (Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:55 Balgat/Çankaya/ANKARA) aşağıda belirtilen gündem maddeleriyle yapılacaktır.

GÜNDEM;

1- Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

2- Divanın seçilmesi, tutanakları imzalaması yetkisinin verilmesi, onanması,

3- Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyeler ile AASKF üst delege seçimi,

4- Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve oylanması,

5- Dilek, Temenniler ve Kapanış.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Çankaya FK