Çankaya Futbol Kulübü Derneği Yönetim Kurulumuz kulüp adresimizde toplanarak gündem maddesini görüşerek aşağıdaki kararı almıştır.
        Çankaya Futbol Kulübü Derneği 7. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 02/07/2021 Cuma günü saat 11:00 ‘da Meyra Palace Otel (Muhsin Yazıcıoğlu cd. No:55 Balgat/ANKARA) aşağıda belirtilen gündem maddeleriyle yapılmasına, yasal çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantının 09/07/2021 Cuma günü aynı yer ve saatte tekrar yapılmasına ve toplantımızın derneğimiz üyelerine toplantı tarihinden 15 gün önce derneğimize ait internet adresinden duyuru yapılması ve e-posta yolu ile üyelere bildirilmesine;
        Oy çokluğu ile karar verilmiştir

GÜNDEM:

Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, Divanın seçilmesi, tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi, onanması, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları asıl ve yedekler ile AASKF üst delege seçimi, Dilekler, Temenniler ve Kapanış.